Wie zijn wij?

Wij zijn een woningcorporatie in Zuid-Limburg, regio Parkstad. We verhuren zo’n 1.200 woningen in Simpelveld en Bocholtz en zijn daarmee de grootste aanbieder van huurwoningen in de gemeente Simpelveld.

Onze missie
Wij voelen ons sterk betrokken bij de lokale gemeenschap en in grote mate verantwoordelijk voor de woningmarkt en leefbaarheid in Simpelveld. Klantgerichtheid is de drijvende kracht achter ons handelen waarbij de primaire doelgroep extra aandacht krijgt. Woningstichting Simpelveld is dan ook erg gedreven om voor en met haar huurders, samenwerkingspartners en overige belanghebbenden kwalitatief goed en veilig wonen binnen de gemeente Simpelveld op verantwoorde wijze te realiseren en te waarborgen.

Bestuurswisseling

Jean Marie Evers is vertrokken bij Woningstichting Simpelveld.

Gedurende 15 jaar is de heer Evers werkzaam geweest voor de woningstichting en heeft in die periode veel voor de corporatie betekend. Per 31 maart jl. is zijn dienstverband beëindigd.

Ben Wouters is de nieuwe directeur-bestuurder

Met het vertrek van Jean Marie Evers is de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Simpelveld op zoek gegaan naar een tijdelijke invulling van de positie van directeur-bestuurder. De RvC heeft die gevonden in de persoon van Ben Wouters. Ben heeft een ruime ervaring in de corporatiesector en het vervullen van interim bestuursfuncties. De RvC wil deze periode ook gebruiken om na te denken over de toekomst van de woningstichting. In het najaar zal hierover meer bekend zijn.