Passend toewijzen

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens voor huurtoeslag? Dan moet u rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen passend toewijzen.

Waarom passend toewijzen?
Met het passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. De maatregel moet tevens voorkomen dat de huurders in betalingsproblemen komen. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden. De nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten vanaf 1 januari 2016.

Bij het toewijzen wordt rekening gehouden met o.a.:

  • De grootte van het huishouden (een persoon, twee personen, of 3 of meer personen).
  • Het inkomen van medebewoners van 18 jaar en ouder telt mee, met uitzondering van kinderen.
  • Is uw huishoudinkomen hoger dan in onderstaand schema maar lager dan € 38.035? Dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor een aangeboden woning, maar dan voor een hogere huur. Voor bepaalde complexen heeft Woningstichting Simpelveld een 2-hurenbeleid opgesteld.
  • Is uw huishoudinkomen hoger dan € 38.035 dan kunt u alleen reageren op woningen met een huurprijs vanaf € 720,42.
  • Voor de inkomenstoets wordt de inkomensverklaring van de Belastingdienst gebruikt; het IBRI-formulier 2017 of 2018.

In het schema hieronder ziet u welke huurprijs voor u passend is bij uw inkomen en huishoudgrootte:

Type huishouden en leeftijd

Huishouden inkomen 2019

Max. Huurprijs 2019

Huishouden 1 persoon tot AOW leeftijd

€ 22.700,-

Maximaal € 607,46

Huishouden 2 personen tot AOW leeftijd

€ 30.825,-

Maximaal € 607,46

Huishouden 3 of meer personen tot AOW leeftijd

€ 30.825,-

Maximaal € 651,03

Huishouden 1 persoon vanaf AOW leeftijd

€ 22.675,-

Maximaal € 607,46

Huishouden 2 personen vanaf AOW leeftijd

€ 30.800,-

Maximaal € 607,46

Huishouden 3 of meer personen vanaf AOW leeftijd

€ 30.800,-

Maximaal € 651,03

Inschrijving en reageren via Thuis in Limburg
Woningen worden alleen toegewezen via ons inschrijfsysteem Thuis in Limburg. Uw inschrijving als woningzoekende bij Thuis in Limburg moet dan ook correct ingevuld zijn. Het aantal personen van uw huishouden en uw gezamenlijk bruto jaarinkomen zijn leidend voor de toewijzing.

Wilt u zeker zijn dat het inkomen correct staat vermeld bij Thuis in Limburg? Vraag dan nu alvast de loonverklaringen (IBRI) op van alle volwassen personen binnen uw huishouden en vul dit totaalbedrag in bij Thuis in Limburg. Overigens tellen kinderen niet mee voor de inkomenstoets. Voor hen hoeft u dan ook geen loonverklaring op te vragen. Als de gegevens niet correct zijn ingevuld, kan dit tot gevolg hebben dat u niet wordt benaderd voor een woning.

Wij zijn overigens verplicht om uw inkomen te toetsen voordat wij u een woning toewijzen. Dit doen wij uitsluitend door middel van deze IBRI-verklaring van de Belastingdienst. Alleen de meest recente IBRI V-of D wordt door ons geaccepteerd. Deze verklaring kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543) of downloaden op de website van de Belastingdienst via Mijn Belastingdienst.

Heeft u vragen over het passend toewijzen of het 2-hurenbeleid van Woningstichting Simpelveld? Neem dan contact op met de afdeling Woondiensten, telefoonnummer 045-5441727.