Passend toewijzen

Corporaties zijn per 1 januari 2016 wettelijk verplicht woningen passend toe te wijzen; ze moeten woningen aanbieden in de huurprijsklasse die bij het inkomen van het huishouden past. Woningzoekenden met een laag inkomen moeten terecht kunnen in een betaalbaar huis. Dat is de bedoeling van het 'passend toewijzen'. Corporaties moeten woningzoekenden met een laag inkomen een woning bieden die ze kunnen betalen. 

Hoe werkt 'passend toewijzen'?

Bij het passend toewijzen wordt rekening gehouden met de grootte van het huishouden en het inkomen van alle inwoners die 18 jaar of ouder zijn (met uitzondering van kinderen). De normen voor passend toewijzen zijn gewijzigd voor 2020. De inkomensgrenzen voor huurtoeslag komen in 2020 namelijk te vervallen. Wel zijn er inkomensgrenzen vastgesteld voor het passend toewijzen. In deze afbeelding hebben wij weergegeven hoe passend toewijzen in de praktijk werkt. Hierin staat welke inkomensgrenzen bij welke situatie van toepassing zijn en welke huurprijs daar maximaal bij hoort.